Porno camlar


24-Oct-2017 11:05

1 Gönderici ve ilgili konuda açık yazılı yetkiye sahip Fed Ex temsilcisi arasındaki yazılı açık anlaşma ile aksi belirtilmedikçe, bu Koşullar iptal edilmeyecek veya değiştirilmeyecek veya hiçbir ilave yapılmayacaktır.2 Çalışanlarının, görevlilerinin ve acentelerinin (Havayolu) Konşimentosu üzerindeki imzaları Gönderici için bağlayıcı olacaktır.

"Koşullar", burada açıkça belirtilen ve muhtelif zamanlarda Fed Ex tarafından güncellenen bu anlaşmalar, yasalar ve kuralları da kapsayacak işbu Taşıma Koşullarını ifade eder.

"Gümrük için Beyan Edilen Değer", gümrük çekimi amaçları doğrultusunda gerekli Gönderi içeriklerinin satış fiyatı ya da yenileme değeri anlamına gelir.

"Avrupa İçi Gönderiler", muhtelif zamanlarda Fed Ex tarafından tanımlanan Avrupa içerisindeki seçili ülkeler arası gönderiler anlamına gelir.Bu Taşıma Koşulları, Fed Ex ve çalışanları veya acentelerinin belirli durumlardaki kayıp, hasar ve gecikmeleri sorumluluk haricinde tutar ve sorumluluğun kabul edildiği ve kesin süre sınırları içerisinde hasar ihbarı gerektiği durumlarda sorumluluğu belirtilen tutarlar ile sınırlandırır.